13 MLD. LAT P.N.E.

Wielki wybuch, który zapoczątkował znany nam wszechświat. Z energii eksplozji powstaje rasa Suari.

8 MLD. LAT P.N.E.

Suari rozpoczyna poszukiwanie i katalogowanie wszystkich istot istniejących w wszechświecie.

5 MLD. LAT P.N.E.

Rada Starszyzny Suari oceniając i sprawdzając szybkość ewolucji ras jak i również ich ewentualny potencjał rozwojowy stwierdza, iż istnieje oczywiste zagrożenie wojną lub wielkim konfliktem na skalę tak niewyobrażalną, że stanowi to problem który musi zostać rozwiązany.

3 MLD. LAT P.N.E.

Opiekunowie to istoty z wysoko rozwiniętą samoświadomością i instynktem samozachowawczym. Te cechy sprawiły, że nie mogli sami rozpocząć kontroli nad agresywnym zachowaniem cywilizacji mających zapędy imperialistyczne. Dlatego rozpoczęli poszukiwania istot mających wszystkie cechy potrzebne do bycia idealną rasą Stróżów.

3 MLD. – 500 TYS. LAT P.N.E.

W tym czasie cywilizacje powstawały i upadały. Walcząc i próbując zdobyć władzę nad resztą. Suari w tym czasie szukało tej jedynej rasy, która będzie zdolna zapanować nad całym tym zamieszaniem i stać się neutralną potęgą. Potęgą która będzie nosiła miano Stróżów.

Wiele cywilizacji było próbowanych, oczywiście nie całe tylko wybrane jednostki.Jednak wielokrotnie wszystko to było niweczone przez wiele czynników. Tak mijały miliony lat krwawych wojen i starć, które oglądali zawsze ukryci w cieniu Suari.

500 TYS. LAT P.N.E.

Jeden z Poszukiwaczy Suari znalazł planetę Ziemia na której pojawiła się szansa, że w niedalekim czasie powstanie rasa mająca wszystkie poszukiwane cechy idealnych Stróżów.

200 TYS. LAT P.N.E.

Powstają pierwsi ludzie, którzy rozpoczynają swoją powolną ewolucję w kierunku swojej najwspanialszej, przyszłej formy.

50 TYS. LAT P.N.E.

Suari podjęło decyzje o przetransportowaniu kilkudziesięciu tysięcy ludzi na inną planetę, gdzie zostaną poddani szybkiej nauce i przygotowaniu do roli Stróżów.

25 TYS. LAT P.N.E.

Wszędzie tam gdzie się pojawiali zaprowadzali pokój. Czynili to albo dyplomacją albo wojną. Byli bardzo skuteczni.

Jednak po kilku stuleciach Suari zaczęli mieć wątpliwości co do wierności Stróżów wobec ich stwórców.

20 TYS. LAT P.N.E.

Ludzka pycha sprowadziła na Stróżów wewnętrzne wojny i podziały. Zbyt wielka władza i zbyt szybkie zdobycie technologii oraz rozwój, sprawiło, że Stróże  stali się tym zagrożeniem przed którymi mieli bronić resztę wszechświata.

Suari znów ponieśli klęskę, lecz tym razem była to klęska, która miała przerodzić się w wielką wojnę.

Ta klęska przybrała nowe imię, jej imię to od tej chwili Kohorta.

2 TYS. LAT P.N.E.

Jeden ze zwiadowczych statków Kohorty dotarł do Ziemi. Nieprzyjaciel dowiedział się o tajemnicy skrywanej tyle set lat przez Suari. Imperium, które rok po roku przesuwało swoje granice nagle dowiedziało się o miejscu swego prawdziwego pochodzenia. Ziemi.

Kohorta rozpoczęła rozpracowywanie celu. Rozpoczęły się przygotowania do najważniejszej inwazji w czasie ich wieloletnich podbojów.

Suari zaś rozpoczęło pracę nad planem ratunkowym. Musieli znaleźć sposób na uratowanie ojczystej planety rodzaju ludzkiego. Musieli znaleźć sposób na zatrzymanie swoich dzieci.

Jeżeli w wszechświecie był ktoś kto mógł zatrzymać kohortę, to tym kimś byli właśnie ludzie.


XX WIEK

1924.

Agenci kohorty dochodzą do wniosku, że cennym sprzymierzeńcem w nadchodzącej inwazji może być młody Adolf Hitler który właśnie został skazany na pięć lat więzienia w zakładzie karnym w Landsbergu.

Kohorta kontaktuje się z Hitlerem za pomocą agenta-więźnia który został jego współlokatorem. Imperium składa mu propozycję współpracy w zawojowaniu europy jak i w późniejszym etapie, całej ziemi. Hitler przystaję na ich propozycje.

1941.

Hitler przepełniony dumą i siłą swojej niezwyciężonej trzeciej rzeszy, zaczyna działania mające na celu wymówienie posłuszeństwa Kohorcie.

Technologia i wynalazki oparte na przesłanych danych od Kohorty zostały uznane kamieniami węgielnymi pod przyszłość narodu niemieckiej jak i samej trzeciej rzeszy.

1942.

Pycha Hitlera doprowadziła do zerwania jakikolwiek stosunków dyplomatycznych jak i militarnych czy naukowych z Kohortą.

Kohorta rozpoczyna poszukiwanie kolejnego, ostatecznego sojusznika.

1945.

Hitler przegrywa wojnę. Klęska zbliża się nieuchronnie. Ostatni wynalazek który nadal był w fazie testów, dał nadzieje na przeżycie tej porażki.

Technologia teleportacji.

Mały skrawek trzeciej rzeszy razem z ukochanym przywódcą teleportował się na marsa, a dokładniej mówiąc w sam środek tej planety.

Tam po dziś dzień trwają pracę nad przywróceniem wielkiej Armii i siły dla Trzeciej Rzeszy.

1945.

Kohorta znajduje ostatecznego sojusznika jakim jest ZSRR, późniejsza Rosja.

1947.

Początek zimnej wojny został wywołany głównie jednym wydarzeniem.

Kilka ras które nadal walczą z częścią wielkiej armii Kohorty zdobyły fragmenty rozkazów które informowały o zbliżającej się inwazji na „prawdziwie rodzimą planetę”.

W związku z tym wydarzeniem nawiązały kontakt z przywódcami kilku państw, wyłączając ZSSR, w celu nawiązania przyszłego sojuszu.

Suari wspomagało obie strony tych rozmów dyplomatycznych swoją wiedzą i ewentualnymi zdolnościami niesamowicie szybkiej komunikacji międzygwiezdnej.

Kohorta dowiedziała się o zawieranych sojuszach i przy pomocy ZSRR rozpoczęła grę nerwów „ZIMNĄ WOJNĘ” która trwała oficjalnie do roku 1991.

Nie jest pewną rzeczą czy Kohorta nie zdecydowała by się sprowokować ZSRR do użycia broni masowej zagłady w razie gdyby coś nie poszło po ich myśli.

1990.

Pierwsze masowe transporty ludzi Kohorty na ziemię. Wszyscy, bez wyjątku, to specjalistycznie wyszkoleni osobnicy, którzy mają rozpoznać ewentualne zagrożenia ze strony ziemian oraz opracować szczegółowy plan inwazji na planetę. Ich ilość była zaskakująco wielka w porównaniu do wcześniejszych transportów. Szacuje się około pięciu tysięcy w ciągu pierwszego roku.

1992.

Suari wykorzystuje swoje kontakty na ziemi, starając się ostrzec przywódców czołowych państw o możliwym ataku. Nie znajdują jednak zrozumienia. Ludzkość traci ostatnią szanse na solidne przygotowanie  się do wojny.

1995.

Przedsiębiorstwa i firmy utworzone przez Agentów Kohorty finansują operacje militarne.

Powstałe grupki paramilitarne Kohorty, w których skład wchodzą nieświadomi niczego młodzi ludzie, rozrastają sie pod płaszczykiem przekonań religijnych, kulturowych oraz politycznych.

Kohorta rozpoczyna wyselekcjonowanie ewentualnego i tymczasowego sojusznika na czas inwazji. Prace są wykonywane przez agentów specjalnie do tego przeszkolonych.

Suari nadal nie potrafi podjąć słusznej decyzji.

1997-2007

Według rządowych danych, znacznie podniosła się ilość zaginięć ludzi.

Kohorta rozpoczęła pozyskiwanie żywych ciał  do uzupełniania energii w pancerzach bojowych swoich elitarnych jednostek. Prócz tego, mniej więcej co trzeci porwany został zmuszony do założenia pancerza biologicznego Kohorty i działania według rozkazów „centrali”.

Najeźdźcy rozpoczęli pracę mającą na celu udoskonalenie transportu ciał w miejsce dalszego przerzutu do rejonów ogarniętych walkami. (Bowiem w tym czasie, trwają dwie inwazje na światy ojczyste dwóch odległych ras obcych).

Kohorta postanowiła uczynić z Ziemi, swojego rodzaju spiżarnie.

Suari z niewiadomych przyczyn czeka i milczy.


XXI WIEK

2007- 02-15.

Dziwny obiekt pozaziemskiego pochodzenia wpada do Oceanu Spokojnego. Po niedługim czasie zostaje wyłowiony i poddany badaniom.

(Suari rozpoczyna kontrofensywę przeciwko działaniom Kohorty. Wypuszcza obiekt który nie jest w stanie zostać ukryty przed czujnym okiem całej ludzkości.)

2007-10-11.

Pierwszy raz zostało wyemitowane orędzie amerykańskiego prezydenta na temat nieznanego obiektu. Okazał się on fragmentem statku kosmicznego nieznanego pochodzenia. Pierwszy raz w historii ludzkości rząd amerykański przyznał, iż posiada fragmenty i styczność z istotami nie z tej planety, a nawet nie z tego systemu gwiezdnego.

(Rząd amerykański nie jest w stanie zatuszować, ani tym bardziej zaprzeczyć upadkowi obiektu kosmicznego. Musi powiedzieć prawdę.)

2008-09-11.

Ta data zostanie zapisana grubą czcionką na kartach historii Ameryki. Największy wulkan w Yellowstone z niewiadomych przyczyn uaktywnił się do tego stopnia, że spowodował największą i najbardziej przerażającą katastrofę w dziejach ludzkości. Pył wulkaniczny sparaliżował komunikację lotniczą, oraz zasłonił niebo obu Ameryk na wiele miesięcy. Trzęsienia ziemi spowodowały nieopisane straty w tym wybuch kilku reaktorów atomowych. Pył radioaktywny rozproszył się pod wpływem wiatru z północy na południe, co w niedalekiej przyszłości miało swoje straszliwe skutki dla nowego kontynentu.

(Kohorta zaczęła pierwszy plan inwazji. Ich założenie to zdusić ludzkość w jak najmniejszej ilości kontynentów. Ameryka północna i południowa musiała być z tego tytułu wyłączona z walk. Odpowiednio rozlokowane jednostki i koordynacja działań Kohorty spowodowały działania które zaowocowały końcowym efektem wyłączenia aktualnego stanu państwa U.S.A z gry. Kanada i reszta państw ucierpiały przy okazji. Był to dodatkowy pozytywny efekt dla Kohorty. Ich działania były, aż nad to wystarczające.)

2009-01.01

Miliony amerykańskich emigrantów deportuje się do Europy, która po pewnym czasie powoli staje się przeludniona. Prezydent byłej Ameryki ogłasza, iż teren Iraku zostaje przejęty przez resztki wojska amerykańskiego i na miejscu tego kraju powstaje N.U.S.A (New United State of America).

Po katastrofie, która dosięgła Amerykę z wszystkich stron, reszta Państw postanowiła potraktować dosłownie zagrożenie o którym wspominało Suari. Pozwolenie na stworzenie nowego państwa w strefie Afryki i umówionych granic Iraku zostało wytypowane przez większość państwa. Kohorta nieoficjalnie został ogłoszona najgroźniejszym przeciwnikiem ludzkości.

2009.02.03

W mediach pojawiły się pewne dowody, które sugerują, iż niektóre rządy lub firmy miały stały kontakt z obcymi jeszcze przed ich oficjalnym ujawnieniem się.

Powoli i mozolnie wychodzą fakty styczności konkretnych Państw i firm z obcymi. Są to przeważnie zdjęcia i nagrania audio. Działania te przeważnie nie są kierowane przez żadną ze stron Konfliktu Suari/Kohorta.

2009.03.20

Powstają pierwsze „podniebne miasta”, czyli olbrzymie naziemne budowle sięgające do kilku kilometrów w górę, mogące pomieścić nawet do kilku milionów ludzi.

Za pomocą technologii Suari, która stała się oficjalnym nabytkiem ludzkości, rozpoczęło się masowe budowanie tych kolosalnych drapaczy chmur. Inwestycje te były pokrywane z prywatnych jak i państwowych portfeli. Każdy chciał mieć jedno takie miasto na własność.

2010.02.30

Powstają pierwsze firmy i organizacje związane w jakimś stopniu z przybyłymi na ziemie obcymi.

Osoby prywatne rozpoczęły próby nawiązania kontaktów z Suari jak i innymi rodzaju obcymi (Kohorta) w celu zdobycia pieniędzy lub technologii na rozwój społeczny, lub w celu polepszenia swoi warunków socjalnych.

2011.07.11

Pierwsze oficjalne przywitanie nieznanej dotąd rasy obcych na ziemi. Suari mają nadzieje na konstruktywną współpracę z Ziemią.

Suari oficjalnie i bezpiecznie pojawia się jako sojusznik Ziemi. Chce tym samym pokazać szarym ludziom, że jest ich jedynym przyjacielem.

2012.04.17

Ogromne postępy w nauce i technologii. Pierwsze próby uwłasnowolnienia człowieka przez państwa, oraz raczkujące firmy produkujące akcesoria, programy i nanotechnologie dla wojska.

Suari czynnie współpracuje z ziemianami, ale agenci Kohorty cały czas stale mieszają szyki ludzkości. Technologia idzie o kilka pokoleń naprzód, lecz pewne „zasady moralne” ludzkości blokują jej ogólny rozwój. Ku zaniepokojeniu Suari, pazerność wpływowych jednostek zaczyna górować nad  głównym założeniem jakie jest „dobro ludzkości”.

2013.12.06

Dziwne zachowanie kraju niemieckiego. Ich polityka rozpoczęła niesamowicie szybką procedurę wdrażania systemu ulg i przepisów, mającą przyspieszyć rozwój lotów kosmicznych jak i wynajdywania najnowszych technologii związanych z kolonizacją nowych planet. Ich tempo rozwojowe znacznie przyspieszyło. Istnieją spekulacje, że współpracują z kimś z poza granic Ziemi.

Kohorta rozpoczyna procedurę pozyskania tymczasowego współ-oprawcy, który posłuży im jako dodatkowa siła inwazyjna, na czas ataku na Ziemię. Sojusznika szuka w polityce jak i narodzie niemieckim.

Handel technologią przykuwa uwagę Suari. Jednak póki co, są ignorowani przez Budestag.

2015.05.17

Nowy kontynent (Północna i Południowa Ameryka) stał się krajem „Stalkerów”. Dramat promieniowania i efekt zaciemnienia kontynentu na kilka miesięcy przez pył wulkaniczny spowodował to, iż osoby prywatne jak i rząd nie zdążyli ewakuować większość sprzętu jak i dużych ilość dokumentów. W efekcie, w zniszczonym kraju pozostało wiele setek baz i innych instalacji wojskowych, które nie zostały do końca ewakuowane. To samo tyczy się prywatnych fabryk i przedsiębiorstw. Nie wspominając o podziemnych pożarach olbrzymich składów węgla, które dewastują i niszczą resztki miast, oraz miasteczek pozostałych po tych dramatycznych dniach.

Rząd N.U.S.A rozpoczyna tworzenie planów odzyskania Ameryki. Wiedząc już kto stał za zniszczeniem kontynentu, przygotowuje się nieoficjalnie do wojny z agresorem.Kohorta pozostawia nowy kontynent samemu Sobie. Co jakiś czas wykorzystując go jedynie do testów taktycznych broni opracowywanej specjalnie na potrzeby inwazji.

Na terenach N.U.S.A wprowadzone zostały jednostki mające na celu znajdywanie i likwidowanie lub porywanie agentów Kohorty.

2020.06.15

Nieoficjalnie zaczynają się pojawiać pogłoski o syndykatach, które rozpoczynają agresywną ekspansje polityczną jak i terytorialną. Na ulicach miast dochodzi do niekontrolowanych zachowań społeczeństwa. Przez świat przelewa się fala tajemniczych egzekucji wysoko postawionych osób publicznych. Najbardziej przerażające stają się metody ich morderstw, gdyż w wielu przypadkach są to egzekucje, wykonywane przez nieznanych sprawców w publicznych miejscach, na oczach ludności cywilnej.

Kohorta rozpoczęła proces skłócenia narodów. Ich celem jest wywołanie wielkiego wrogości między państwami. Rozpoczęli też tworzenie wielkiej przepaści między zamożnymi tego świata, a prostym ludem. W tym celu wyszukują i pomagają się rozwijać różnego rodzaju charyzmatycznym przywódcom.

Wprowadzając różnego rodzaju technologie i nową wiedzę, rozpoczęli tym samym granie na pazerności, zachłanności i chęci posiadania władzy.

Rządy wielu państw zaczynają budować „podziemne” tereny władzy. Ich oficjalne zamiary i stanowiska zaczynają być tylko pustymi znakami przemijające ery.

System Demokracji w krajach zaczyna umierać śmiercią naturalną.

2021.02.01

Po wieloletnich badaniach i próbach naziemnych. Niemcy wysyłają pierwszy statek kosmiczny z załogą, którego celem będzie założenie pierwszej kolonii na Księżycu. Tak brzmi  oficjalna informacja przekazana przez rząd na specjalnej konferencji prasowej dla dziennikarzy z całego świata.

Niemcy testują napędy kosmiczne aby jak najszybciej założyć linię transportową z IV Rzeszą.

2021.02.10

Załoga „Kuriera” wylądowała na Księżycu i rozpoczęła budowanie pierwszej ludzkiej kolonii na planecie. Tak brzmi oficjalny komunikat w tej sprawie.

Niemcy tworzą pierwszy punkt przerzutu. Będzie to baza rozładunkowa dla ewentualnych transporterów z IV Rzeszy, lub z Niemiec.

Aby nie drażnić reszty państw Niemcy nie deklarują sie właścicielami planety. Mówią o sobie jako o „dobrych sąsiadach”.

2021.03.01

Rosja oburzona, iż prace nad kolonizacją były całkowicie kontrolowane przez państwa zachodu w tym głównie przez kraj niemiecki. Dlatego Rosjanie wysłali własny statek kolonizacyjny na Marsa. Niestety dwa tygodnie później załoga jak i sam statek zerwał połączenie. Oficjalnie mówi się o nieszczęśliwym wypadku.

Kohorta przejęła statek jak i załogę w celu rozpoczęcia negocjacji z Rosją. W ten sposób rozpoczyna się tworzenie podwalin dla syndykatu Rdzawej Ręki.

2021.06.12

Wszystkie głowy państwa dostały wiadomość od rasy Suari o treści, która zakazuje ekspansje kosmiczną poza nasz układ słoneczny. Rosjanie są tym oburzeni, ale nie podejmują żadnych innych działań prócz stanowczej krytyki na forum europejskim.

Suari uświadamia wszystkie narody o bezcelowej kolonizacji po za układ słoneczny, gdy wróg niebawem będzie pukał w drzwi Ziemian.

Opiekunowie proponują szybsze kolonizacje najbliższych planet aby zwiększyć szanse przeżycia gatunku i rozproszenia jednostek wojenny wroga na wielu frontach.

2021.08.10

Powstaje pierwsza Firma, (American Traders), która sprywatyzowała Podniebne Miasto dla własnych potrzeb.

Jest to pierwsza i oficjalna prywatyzacja podniebnego miasta dla prywatnej firmy.

Miasto to staje się w pełni kontrolowaną komórką społeczną która mając najnowszą technologię, szpieguje i praktycznie zarządza życiem pracowników firmy Amemrican Traders

W dalszej przyszłości jednym z głównych założycieli syndykatu Lincolna będzie właśnie firma American Traders, specjalizująca się w pośredniczeniu handlem.

2024.01.01

Za krokiem A.T. dużo innych prywatnych firm zaczęło prywatyzować, dopiero co świeżo wybudowane Podniebne Miasta. Wszystkie firmy tłumaczą taki przebieg sprawy jako silną potrzebę prowadzenia niezakłóconej działalności, zarówno gospodarczej jak i naukowej.

Rozpoczął się wyścig, w którym stawką będzie pełna kontrola nad jak największą ilością ludzi.

Ludzkość rozpycha się łokciami w stronę legalnego i „luksusowego” niewolnictwa.

2024.03.03

„Sprywatyzowanie Podniebnych Miast było pierwszym krokiem do ubezwłasnowolnienia pracowników firm, co zapewniło na miejscu pracy zakwaterowanie i wszelkie możliwie wygody, które były tylko ograniczone kolor przepustek zainteresowanych.” Taki wniosek wysunął Międzypaństwowy Komitet Praw Człowieka (MKPW) na X światowym zjeździe działaczy.

Oficjalne zauważenie problemów na forach międzynarodowych.

2024.04.01

M.K.P.W. zapowiedział walkę z takimi śmiałymi działaniami uderzającymi w kształt zdrowej rodziny jak i wolności jednostki. Powołując się na niezbite fakty i dowody oraz ofiary tego procesu.

Mała garstka polityków i ludzi dobrej woli próbuje bezskutecznie ukrócić rozrośnięty jak grzyb na ścianie starego domu, proceder legalnego niewolnictwa.

2024.04.28

Sprawy P.M. i Firm związanych z pogwałceniem praw człowieka zostały zamknięte z niewiadomych przyczyn. Mówi się o fałszerstwie dowodów prokuratorskich. Kilka dni później zaś dochodzi do tajemniczego zgonu (oficjalnie mów się o samobójstwie przez powieszenie) prezesa M.K.P.W., który miał osobisty wgląd do prowadzonych śledztw oraz akt prokuratorskich.

Wszystkie firmy prowadzące „żniwa” (jest to satyryczne określenie, używane na wysokich szczeblach organizacji, działań mających na celu jak najliczniejsze wybudowanie P.M. A co za tym idzie, uzyskanie kontroli nad jak największą ilością ludzi). Rozpoczęły się likwidacje zagrożenia poprzez liczne zabójstwa, łapówki oraz inne prowokacje oraz szantaże mające na celu ukrócenie próby zagrożenia ich biznesowi.

Najgłośniejszym zabójstwem było zabicie Erwina Sadmoora. Prezesa Międzypaństwowego Komitetu Praw Człowieka i czołowego polityka z ramienia konserwatystów, w Wielkiej Brytanii.

Dokładny zleceniodawca pozostał nie rozpoznany. Ale nie wyklucza się działań agentów Kohorty.

2030.07.03

Pierwszy oficjalny przypadek masowego morderstwa cywili przez nieznaną organizację w metropolii „Londyn”. Nagłośnienie go przez masowe media cywilne w Wielkiej Brytanii, a tym samym przez inne media na całym świecie spowodowały szereg wielkich manifestacji i setki mniejszych protestów społecznych w prawie wszystkich krajach świata.

Rozpoczęły się walki pomniejszych organizacji o przejęcie kontroli nad terenami pojedynczych państw. Organizacje te rozpoczęły też próby szantażowania, kupowania oraz likwidowania niesprzyjających polityków.

Powoli tworzy się nowa terytorialna mapa świata uwzględniająca władzę pojedynczych firm/organizacji.

2032.05.03

Po kolejnych morderstwa cywili, podobno przypadkowych jak donosi pewne nieznane źródło, Parlament Unii Europejskiej postanawia wnieść w życie plan oraz prawa do publicznej samoobrony. Prawa te pozwalają każdemu cywilowi posiadanie broni palnej w zakresie jego przeszkolenia. Watykan ma pewne wątpliwości w związku z tym krokiem, lecz nie próbuje niczego więcej jak tylko wyrażenia swego niezadowolenia z powziętych środków.

Firmy zbrojeniowe, będące odłamami różnych organizacji rozpoczęły ekspansje rynku i zdobywanie nowych funduszy na kolejne starcia z politycznymi rywalami.

Demokracja przestała istnieć w roku 2032.Parlament Unii Europejskiej nie posiada już żadnego polityka nie będącego w jakiś sposób powiązanym z którąś organizacją. Wszyscy zostali kupieni lub zdobyci.

2032.07.10

Po jednym z kolejnych morderstw okazuje się, że w większości przypadkach obiektami ataków nie byli cywile, ale inni agenci służący obcemu wywiadowi. Prasa i media donoszą o porachunkach (pierwsze użycie słowa „syndykat”) na ulicach jak o czymś normalnym.

Różne działania i powiązania kontraktowe różnych firm spowodowały utworzenie wspólnych organów władzy, które przybrały w dalszym momencie historii miano Syndykatów.

2033.04.17

Znany psycholog i socjolog, Jeremy Orentman oznajmił, że na świecie, w związku z masowo przypadkowymi morderstwami, nastąpiła globalna znieczulica. Co raz więcej ludzi przestaje ingerować i interesować się problemami, oraz śmiercią innych, nawet najbliższych osób.

Kohorta rozpoczęła kolejny etap przygotowań do inwazji. Niszczenie podstawowych uczuć, więzi, zasad moralnych, wiary. Wszystko to aby, gdy nastanie wojna, ludzkość się nie zjednoczyła. Agenci Kohorty nazwali tą operacje „Brat przeciwko Bratu”

2040.02.10

„Rosja vs Reszta Świata” tak nazywa się artykuł, który uświadomił ludzi, że Rosja postawiła kolejny raz Żelazną Kurtynę i nie zamierza dzielić się niczym z innymi krajami Świata. Małe transakcje handlowe i inne akcje społeczne nie zostały wstrzymane lecz stosunki polityczne Rosji ze Światem całkowicie zamarły. Rosja tłumaczy ten krok przez wyłapanie kilkuset agentów innych krajów na jej terenie, oraz problemami historycznymi.

Kohorta osiągnęła sukces. Rosja, a raczej organizacje które nazwały siebie Rdzawą Ręką rozpoczęły wyłamanie się z objęć Wspólnoty i zgodziły się na pomoc Kohorcie w trakcie inwazji.

W zamian Rdzawa Ręka stanie się swego rodzaju naczelnikiem, który będzie miał za zadanie utrzymywać „stan wegetacji”, jaki nastanie po wojnie.

Kohorta zamierza w ten sposób uczynić sobie z układu słonecznego ,swego rodzaju spiżarnie i wielkie koszary, z których będą wyciągać ludzi do kolejnych pancerzy, które zostaną użyte na innych wojnach w kolejnych galaktykach.

2043.03.20

Dzień dwudziestego Marca nazwano „Krwawą Środą”, gdyż tego dnia z rąk nieznanych zamachowców zginęło kilku przywódców państw Wielkiej Brytanii, Francji, Ameryki i Włoch. Po tym dniu, wszystkie państwa Unii Europejskiej diametralnie zaostrzyły rygor kontroli społeczeństwa oraz karania i przestrzegania prawa. Po tym dniu świat stał się zamkniętym pokojem.

Organizacje przeszły do szturmu na ostatnie pozostałości po nieżyjącej już demokracji.

Operacja ta powiodła się w stu procentach.Ich celem było zamordowanie prezydentów krajów które miały zostać podporządkowane określonym firmom i wstawienie w ich miejsca „swoich ludzi”.

2044.11.13

Kilka organizacji społecznych zaprotestowało na forum europejskim o zniesieniu  tak rygorystycznych praw i kontroli jednostki jakie zastosowały państwa. Kilka dni później demonstranci i przeciwnicy tych praw wyszli na ulice i tak przez kilka tygodni przelewała się krew.

Resztki „Ruchu Sumień” – organizacji religijnych i społecznych próbowały zaprotestować i zablokować zbliżającą sie tragedię, którą czuć było już nawet w życiu przeciętnego Pana Kowalskiego.

Syndykaty i władza im podlegająca rozpoczęła eksterminacje zapoczątkowaną propagandowymi wystąpieniami i prowokacjami mającymi na celu ukazanie demonstrantów jako szaleńców i terrorystów.

2044.12.26

Dopiero przed świętami Bożego Narodzenia zamieszki skończyły się, a Rządy w większości krajów, zniosły niektóre prawa i przywileje policji oraz innych organizacji oraz zmniejszyły kontrole jednostek.

„Ruch Sumień” Odniósł połowiczne zwycięstwo które miało tylko uspokoić opinie publiczną i ewentualne większe demonstracje i prostesty.

2050.02.02

Cisza przed  burzą. Zniesienie, kilka lat temu, ograniczających wolność jednostek praw było tylko grą polityczną i akcją do uspokojenia społeczeństwa. Przez poprzednie sześć lat państwa kontrolowane przez najpotężniejsze organizacje tworzyły nową polityczną mapę świata.

Kohorta rozpoczęła przygotowania do „uszczuplenia” zasobów wojskowych ziemian, czyli sprowokowania III wojny światowej. Był to ostatni etap przed zbliżającą się inwazją.

Mieszanie w organizacjach, prowokowanie, tajemnicze morderstwa i porwania. Setki tysięcy fałszywych informacji i prowokujących listów, lub treści przesyłanych do najważniejszych ludzi syndykatów.

Kohorta pokazała swój największy potencjał niszczycielskiej siły wywiadowczej.

2050.02.04

Opinia publiczna poczuła pierwszy raz, że coś się dzieje złego. Na granicach kilku państw rozstawione zostały militarne siły, a organizacje wojskowe zaczęły uruchamiać żołnierzy rezerwy. Ekonomia i rynki maklerskie rozpoczęły masowe wyciąganie ulokowanych pieniędzy. Na niecałe cztery lata rozpoczął się wyścig zbrojeń i zimna wojna która nieuchronnie zbliżała się do militarnej konfrontacji.

Z każdym miesiącem przywódcy syndykatów dostrzegali widmo konfliktu jako nieuniknione.Syndykaty nie wytrzymały presji Agentów Kohorty i własne polityki „luksusowego niewolnictwa”, która powodowała ciągłe uczucie zagrożenia i głęboką paranoje prześladowczą.

Wszelkie działania Suari, które od dłuższego czasu próbowało drogą dyplomacji przekształcić trasę kolizji na drogę do pokoju, były bezskuteczne. Głusi i zachłanni oraz ogarnięci rządzą władzy absolutnej i pychą, przywódcy Syndykatów rozpoczęli odliczanie do wojny

2055.07.04

Początek III Wojny Światowej.

Orientacyjne umiejscowienie walk było zależne od miejsc władzy syndykatów.

Więcej szczegółów na temat III WOJNY ŚWIATOWEJ, nazwanej przez historyków wojną SYNDYKATÓW, będzie podanych, prawdopodobnie w osobnym dodatku.

2055.12.29

Suari wysłali wszystkim przywódcom państw i organizacji ultimatum, w którym podkreślają swoje wielkie rozczarowanie i obawy przed bardzo krwawymi i brutalnymi decyzjami, które sprowokowały III Wojnę Światową. Mają nadzieje zaprzestanie wojny i konfliktów, jeżeli to nie zostanie wysłuchane Suari zaprzestaną pomagać wszystkim krajom, oraz wszystkim organizacjom. Ponadto w ultimatum została zawarta informacja, która mówiła o poważnym zagrożeniu zbliżającym się nieuchronnie z czeluści kosmosu.

„Ultimatum Suari”

Suari oficjalnie podało do wiadomości opinii publicznej jak i wszystkim przywódcą Syndyaktów (Państw) informacje o zbliżającej się Kohorcie. Co spowodowało zmniejszenie poparcia publicznego dla konfliktu i obniżenie do zera skuteczności propagandy syndykatów w sprawie sensu wywołanej wojny.

2056.01.05

Syndykaty zmieniają reguły gry. Po tajemniczych rozmowach politycznych wszystkich przywódców państw i organizacji, konflikt zbrojny został zatrzymany.
„Traktat Kosmiczny” został podpisany przez wszystkie kraje biorące udział w III Wojnie Światowej. W tym traktacie syndykaty przejęły władzę nad wszystkimi państwami(opinia publiczna nic na ten temat nie wie i nigdy się nie dowie). Ma to dać możliwość szybszego rozwoju gospodarczego i pełnego przygotowania się do nieuniknionego konfliktu z najeźdźcą z kosmosu

Suari trzymając pieczę nad podpisywanym traktatem zmniejszyło praktycznie do zera możliwość jakiejkolwiek manipulacji przy dokumencie lub szantażowi jakichkolwiek polityków/przedstawicieli syndykatów.

Kohorta przegrała trzecią fazę mającą na celu osłabienie ziemian.

Ludzkość zjednoczyła się przeciwko wspólnemu wrogowi. Wszystko to natomiast pod czujnym okiem Opiekunów.Opinia publiczna wiedząc o zbliżającym się zagrożeniu rozpoczęła proces szybkiego „uzdrawiania” gospodarki, wszelkich więzi między ludzkich i stosunków dyplomatycznych.

Syndykat Rdzawej Ręki grając miną pokerzysty, przygotowywał się wewnętrznie do przyjęcia sojusznika i rozpoczęcia konfliktu na ziemi oraz planetach w przyszłości szybko skolonizowanych.

2056.01.12

Oficjalne zakończenie III wojny światowej.

2056.02.21

Od 2056 roku do 2112 światowa gospodarka za pomocą technologii obcych zaczęła przeżywać nowy rozkwit, tzw. bum technologiczny. Mimo wcześniejszych niesnasek wszystkie kraje świata zaczęły współpracować i działać na rzecz obrony Ziemi, bojąc się strasznej przepowiedni Suari. W tym czasie rozpoczęły się szybkie i masowe kolonizacje kosmiczne pobliskich planet, a nawet kilku systemów gwiezdnych, w tym planetę „XK7” w systemie gwiezdnym Koziorożec.

Suari rozpoczęło szkolnie dowódców Syndykatów oraz przekazywanie stosownej technologii aby w trakcie przybycia na ziemię i inne skolonizowane planety, najeźdźcy, ludzkość była przygotowana.

Syndykaty, mimo niesnasek przeszłości i pewnych wątpliwości aktualnych, rozpoczęły żywą współpracę.

Zostały wprowadzone zmiany zasad ochrony ważnych ludzi i przepisów mających uchronić aktualny pokój cywilizacyjny przed atakami agentów Kohorty.

Ludzkość rozpoczęła wspólne tępienie i likwidacje wszelkich przejawów działania na rzecz Kohorty

Rdzawa Ręka ukryła projekty współpracy z Kohortą tak dobrze, że wiedza na temat działań w przyszłości została pomniejszona do grona kilku najważniejszych osób w Syndykacie i państwie.

Niemcy nieoficjalnie rozpoczęli współprace z IV Rzeszą, oraz pracę nad ulepszeniem nadal kulawego systemu/projektu teleportacyjnego.

Tereny Nowego Kontynentu nadal pozostawały niczyje. Świat miał większe zmartwienie na głowie, niż próbę odzyskania terenów byłych państw Zachodu.


XXII WIEK

2112.11.07

Tego dnia Suari potwierdziły wcześniejsze obawy o zagrożeniu zbliżającym się z otchłani kosmicznej. Jeden ze starszych tej rasy powiedział o militarnym zagrożeniu ze strony nieznanego przeciwnika który, za kilka miesięcy zjawi się w pobliżu naszego układu słonecznego.

Oficjalny komunikat podający przybliżoną datę inwazji Kohorty na ziemię przekazany przez Starszego Rasy Suari.

2113.04.06

Pierwszy pocisk od niezidentyfikowanego nieprzyjaciela, trafił w ziemię o 7.30 czasu środkowo-europejskiego.

Inwazja Kohorty stała się rzeczywistością.

2113.04.07

Pojawienie się niezidentyfikowanych statków kosmicznych w samym środku układu słonecznego, bezpośrednio przy Ziemi, wstrząsnęło wszystkimi koloniami jak i samą Ziemią. W ciągu kilku godzin, ze wszystkich koloni zostały wysłane najcięższe krążowniki i statki kosmiczne aby stoczyć pierwszą w Historii ziemian bitwę gwiezdną z nieznaną rasą.

2113.04.12

Wszystkie kolonie która połączyły swoje siły kilkadziesiąt lat świetlnych przed główną flotą Kohorty która kontynuowała atak na ziemię, wyruszyła do ataku.

O godzinie 18.00 czasu środkowo-europejskiego, doszło do bezpośredniego starcia. Ludzie utrzymywali nadzieję na wygraną dopóki nie okazało się, iż okręty gwiezdne Rdzawej Ręki(tj. Rosji), które tłumaczyły swoje spóźnienie brakiem koordynacji w swych szeregach, okazały się zdrajcami. Nóż w plecy zapoczątkował masakrę, która zakończyła się ucieczką kilku krążowników, w tym okrętu flagowemu „Ulisses 2 ZFW”, który użył prototypowy napęd umożliwiający skok międzygwiezdny do wybranego miejsca w kosmosie.

Jego dalsze losy są nieznane.

2115.05.15

Koniec wojny, początek niewoli.

 

paryzho12