WIADOMOŚĆ NR.I/06/2016

12.06.2016

Baza RN „Wieliczka”

Do oficera wywiadu Rzeczpospolitej Narodów

Już pierwszego dnia po publikacji alphy-dema podręcznika dla rekrutów, został on ściągnięty ponad 100 razy.

Jest to sukces i nowy rekord.

SUGESTIA

Nie przestawać w dążeniu do zakończenia prac nad podręcznikiem!